Odbiór pakietów | The Castle Run

Odbiór pakietów

BIURO ZAWODÓW - pakiety startowe do odbioru:

27 października (sobota) i 28 października (niedziela) - szczegółówą likalizację i godziny odbioru pakietów podamy niebawem.

Odbieranie pakietów odbywać się będzie na podstawie dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem.

UWAGA:  W imieniu zawodnika/ów pakiet startowy może odebrać osoba, która ma upoważnienie na piśmie osoby/osób, za którą/e dokonuje odbioru pakietu/ów oraz jej/ich oświadczenie/a. Do pobrania => UPOWAŻNIENIE i OŚWIADCZENIE.

UWAGA: Zawodnicy którzy nie ukończyli 18 lat zobowiązane są do okazania zgody przy odbieraniu pakietów startowych na udział w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność = > OŚWIADCZENIE DO POBRANIA.