Odbiór pakietów | The Castle Run

Odbiór pakietów

BIURO ZAWODÓW - pakiety startowe do odbioru:

7 października (sobota), w godz. 11.00 – 17.00, Aqua - Zdrój w Wałbrzychu, ul. Ratuszowa 6 (wejście główne).

8 października (niedziela), ul. Piastów Śląskich, kierunek Zamek Książ - lokalizacja namiot.
w godz. 7:30 – 9:20 - dla startujących indywidualnie - START 10.00
w godz. 7:30 - 11:20 - dla startujących drużynowo - START 12.00

Odbieranie pakietów odbywać się będzie na podstawie dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem.

UWAGA:  W imieniu zawodnika/ów pakiet startowy może odebrać osoba, która ma upoważnienie na piśmie osoby/osób, za którą/e dokonuje odbioru pakietu/ów oraz jej/ich oświadczenie/a. Do pobrania => UPOWAŻNIENIE i OŚWIADCZENIE.

UWAGA: Zawodnicy którzy nie ukończyli 18 lat zobowiązane są do okazania zgody przy odbieraniu pakietów startowych na udział w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność = > OŚWIADCZENIE DO POBRANIA.